סילו חיצוני
הפרדת אבק וגופים קלים
מפוח לחץ גבוה לשינוע פנאומטי עם שסתום סובב להזנת החומר (Rotery Valve - Injector)
מקצצת שוליים על קו שינוע פנאומטי
מפריד אוויר עם פילטר (הפרדת אבק)
מפוח לנפח אוויר גבוה
ציקלון להפרדת החומר מאוויר
ונטורי (Venturi) על קו שינוע פנאומטי
מפוחים לשינוע פנאומטי בלחץ גבוהה
שינוע פנאומטי של מוצרים וגופים
מקצצת שוליים פלסטעק ונייר
פסולת שוליים אחרי שינוע נייר
קיצוץ ושינוע שוליים של נייר מגלילה
סילו פנים מפעלי
סילו חוץ מפעלי
מקצצת שוליים על קו שינוע
מפוח לשינוע ואיורור